Stará Bystrica  

História obce Prvý slovenský orloj Rínok sv. Michala Zaujímavé okolie Vzdelanie Firmy v obci Obecný úrad

 Neoficiálne stránky :  


Stará Bystrica
História obce

Prvý slovenský orloj

Rínok sv. Michala

Zaujímavé okolie

Vzdelanie
Firmy v obci

Obecný úrad

 

 

V okolí :   

- Čadca
- Radôstka
- Vychylovka skanzen
- Svrčinovec
- Cestovanie server
- Kysuce všeobecne
 
 

 Stará Bystrica | História obce

História obce
História Starej Bystrice nie je presne známa. Niektoré zdroje hovoria, že pred dobou ľadovou sa tu nachádzalo veľké jazero v ktorého dne dnes funguje aj niekoľko okolitých obcí.
Isté však je, že už počas osídľovania Slovanmi nezostávala bokom. Prví osadníci sa venovali poľnohospodárstvu, chovu dobytka a celkovo klasickému životu tejto doby. Dlho bola oblasť izolovaná od akýchkoľvek výraznejších problémov až do príchodu Avarov.

V 11. storočí sa aj Stará Bystrica stáva súčasťou Uhorska, čo prináša upokojenie doby neistoty a kresťanstvo sa stálo jednotným náboženstvom. Uhorský vplyv a starí Maďari v tejto lokalite nijak extra nepôsobili, no i tak sa celá Bystrická dolina začlenila do novej krajiny. Lenže po Avaroch a vlastne aj Maďaroch prichádza v 12. storočí ďalšia pohroma. Tatári zničili a pobrali všetko jedlo, aj nástroje, ktoré sa podarilo ukoristiť. Nasledovali roky pomalej obnovy a návratu obyvateľstva do pokojného života. Z roku 1417 pochádza prvá písomná zmienka o Starej Bystrici. V biskupských záznamoch sa nachádza zápis o Starej Dedine, ktorá si svoj názov zrejme zaslúžila pre naozaj dlhé osídlenie. Koncom 15. storočia sa v Starej Bystrici zriadila colnica na vyberanie cla pri prechode z Poľska k nám. O takmer sto rokov neskôr sa sem začali sťahovať valasi. Ich spôsob života ale nebol o žití na miestach s väčším sústredením obyvateľstva a ani to nebol život ich bežného života. Niet teda divu, že osídľovali najmä horské časti obce a širokého okolia. Územná neistota a nepokoje pri rozhodovaní o parcelách a hraniciach medzi obcami vyústili aj do ostrých sporov. Problémom totiž boli hranice dvoch panstiev. Strečnianske panstvo z východu a Budatínske panstvo zo západu, na ich hraniciach sa nachádzalo viacero pozemkov a obydlí valachov.

Prvý kostol v obci postavili v roku 1667, kostol Sv. Michala. O kostoloch, ktoré by mohli byť staršie nezostali zmienky v žiadnych písomnostiach. Bol jediným v širokom okolí a slúžil veriacim viacerým obciam na okolí. Stará Bystrica bola vždy miestom, kam smerovali veriaci z Novej Bystrice, Klubiny, Radôstky aj Zborova nad Bystricou. Donedávna aj občania Radôstky museli navštevovať Starú Bystricu, kým nepostavili pred pár rokmi vlastný kostol a z okolitých obcí sa stále na Starú Bystricu v tejto otázke spolieha Klubina. Stavba kostola z roku 1667 bola s podporou palatína Vešelíniho a Žofie Bosniakovej.

Priemysel v obci
Napriek tomu, že o rozmachu priemyslu v obci dnes nie je priveľmi veľa dôkazov, pôsobilo tu niekoľko výrobných odvetví. Vznikla tu jediná železiareň v celej trenčianskej župe. Dnes po nej zostalo len miestne pomenovanie Hámer. Stál tu aj vodný mlyn pri rieke v časti Hámer, garbiareň a tehelňa baróna Sinu, ktorá bola známa kvalitnou výrobou tehiel a škridiel vlastnej značky BS.

Ďalšie pohromy
Od vyčíňania rôznych kmeňov sa žilo pokojne, avšak tentoraz prichádzajú celkom iné pohromy. V roku 1813 zaplavila obec povodeň. Neregulovaný tok Bystričanky s prívalovými dažďami spôsobili svoje, bolo poškodených viacero domov, ale aj kostol, ktorý si miestni opravili, avšak kapacitne a technickým stavom nedostačoval. V roku 1892 si postavili nový kostol, ktorý stojí v blízkosti základnej školy a tvorí najvyššiu budovu obce aj dnes. Ďalšou pohromou bola cholera. Ani tá sa nevyhla tomuto kraju. Ochorelo viac ako 500 ľudí a viac ako 200 jej aj podľahlo. Lenže o tri roky ľudí postihlo veľké sucho, zničená úroda, vysušené pastviny a veľmi ťažké podmienky boli dôvodom masívneho odlivu obyvateľstva do Ameriky, aj iných kútov sveta.

Od 20. storočia po dnes
V roku 1901 bola v obci postavená synagóga. Židovských rodín tu bolo niekoľko desiatok. Synagóga, ktorú si tu postavili v spolupráci so židovskou komunitou širokého okolia, však začala chátrať už 30 rokov po postavení a v roku 1941 bola jej prevádzka ukončená. Prvá svetová vojna poznačila tento kraj. Mladí muži boli odvedení, pre armádne účely boli zhabané aj ťažké železné zvony kostola. Po vojne sa zrušila šľachta a začala sa celkom iná éra aj v histórií obce. Koniec vojny priniesol aj nepokoje a rabovanie vojakov a cudzincov. 2. svetová vojna bola ešte tvrdšia. Partizánsky oddiel zložený z rozprášených ruských vojakov a dobrovoľníkov sa ukrýval v neďalekých horách. Lenže boli tu aj armádne oddiely slovenskej armády. Ich prítomnosť tu spôsobila chaos keď sprcha granátov zničila obec, streľba a výbuchy zapálili niekoľko domov a ľudia opúšťali svoje majetky.

 

 

 

© STARABYSTRICA.com - NEOFICIÁLNE STRÁNKY OBCE /  stránky zamerané na turistiku, zaujímavé miesta a cestovanie - všetky práva vyhradené na fotografie, materiál a dizajn. Autori si vyhradzujú práva na akékoľvek použitie materiálov, fotografií a akéhokoľvek obsahu, myšlienok a dizajnu.  - privacy policy - Autor CRX.
V našej sieti stránok napr: Cestopisy: Radôstka, Ostrava, Región Kysuce, Svrčinovec, Skanzen pribylina, Čadca, Skanzen Vychylovka  - Zábava: , Cestovanie.net